Návrhy na reorganizáciu líg BŠZ

edo
Administrátor fóra
Príspevky: 9
Dátum registrácie: So. 09.01.2021, 21:31

Návrhy na reorganizáciu líg BŠZ

Príspevok od používateľa edo »

Zdravím šachistov BŠZ,
otvoril som túto tému, aby sa dal čas, keď nemôžeme hrať šach, využiť na diskusiu o problémoch štruktúry líg BŠZ.
    Posledné roky je problém, že v 5. lige mesto (5.A11) je veľmi veľa družstiev a z dlhodobého hľadiska hrozí, že bude problém narastať. Zvyšovanie počtu aktívnych hráčov BŠZ je určite pozitívne, no už mu nezodpovedá súčasná štruktúra našich líg, 5. ligu mesto je problém riadiť a vymyslieť hrací systém. Zatiaľ boli návrhy riešiť to obmedzením počtu družstiev tejto ligy a vytvoriť 6. ligu. To je však problematické:
- Hrozilo by, že by mnohí hráči odmietali hrať takúto "podradnú" súťaž a radšej nehrali vôbec.
- Vznikli by problémy voči 5. lige "vidiek" (5. A12), asi by bola slabšia než 6. mesto.
- Nové mestské družstvo by muselo začínať až v 6. lige, s teoretickým postupom do 5. ligy mesto, no nové mimo-bratislavské družstvá by z 5. ligy vidiek postupovali do 4. ligy, teda by boli bratislavské družstvá znevýhodnené voči mimo-bratislavským z BŠZ aj voči družstvám z iných krajov.
    6. ligu nemá žiaden kraj s podobným, či aj vyšším, počtom hráčov než BŠZ, no zato majú viac štvrtých líg, obvykle dve. Navrhnúť dve 4. ligy pre bratislavský kraj však nie je také jednoduché. Geografické rozdelenie na podobne šachovo silné skupiny by veľmi nešlo. Okrem toho môže bratislavský klub zmeniť hraciu miestnosť z jedného bratislavského okresu do druhého, čo sa občas aj stáva.
    Veľa hráčov hráva 5. ligu mesto aj preto, že na ňu stačí cestovať len MHD, alebo preto, že sa hráva v piatok a nezaberie tak šach veľkú časť víkendu. 5. ligu "vidiek" hráva naopak málo družstiev a postupujúce družstvo má zväčša problém sa udržať vo 4. lige.
    Naša 4. liga je atypická aj tým, že sa v nej často po sezóne zmení veľa družstiev, lebo jednak z nej postupujú dve družstvá a postupujú do nej až tri družstvá. V minulosti to bolo "zjemnené" rozšírením ligy z 12 na 14 družstiev, no zase bol aj rozšírený počet do nej postupujúcich z 2 na 3.

    Z uvedených dôvodom predkladám návrh na dve 4. ligy a úpravu 5. líg.:
5. ligu A11 (mesto) budem ďalej označovať ako 5. A ligu a 5. ligu A12 ("vidiek") ako 5. B ligu, kvôli navrhnutým zmenám.
    4. A liga: Bola by len z 12 bratislavských družstiev.
Víťazné družstvo by postupovalo do 3. ligy.
Postupovali by do nej z 5. A ligy dve družstvá.
    4. B liga: Bola by z 12 bratislavských aj mimo-bratislavských družstiev.
Víťazné družstvo by postupovalo do 3. ligy.
Postupovali by do nej z 5. B ligy dve družstvá.

    Z 3. ligy by mimo-bratislavské družstvo vypadávalo do 4. B ligy. Lepšie umiestnené vypadávajúce bratislavské družstvo do 4. A ligy, horšie umiestnené do 4. B ligy. Pri nepárnom počte vypadávajúcich by viac družstiev vypadávalo do 4. A ligy - ak by nebola viac ako polovica vypadávajúcich družstiev mimo-bratislavských.

5. A ligy by sa mohli zúčastniť, tak ako doteraz, len bratislavské družstvá.
5. B ligy by sa mohli zúčastniť všetky družstvá BŠZ. Počet hráčov by bol, ako doteraz, päť. Jedno postupové miesto (z dvoch) by bolo zaručené pre najlepšie umiestnené mimo-bratislavské družstvo.

    Rating hráčov oboch 5 .líg navrhujem obmedziť do 2199 a hracie tempo upraviť na 2 x 60 min. + 30 s inkrement za ťah. Viac by to zodpovedalo 5. lige ako náborovej, 5. A liga by mohla posunúť začiatok stretnutia o polhodinu, či hodinu neskôr.

     Počiatočné "naplnenie" štvrtých líg by bolo realizované zo začiatku hlavne z družstiev 5. ligy mesto, menej z 5. ligy "vidiek", podľa ich umiestnenia v lige. "Naplnenie" by mohlo byť roztiahnuté na dve sezóny. Podrobnosti by sa riešili, ak by mal návrh podporu.

    Tieto návrhy nemusia byť schválené všetky tak, ako sú, môžu byť rôzne upravené, doplnené, či aj odmietnuté, alebo prijaté úplne odlišné riešenie. Nejaké riešenie by však malo mať širokú podporu, preto som vytvoril túto tému, aby sa k nej každý hráč BŠZ mohol vyjadriť.

Eduard Šimkovič
predseda ŠTK BŠZ
MartinHuncar
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Ut. 16.02.2021, 22:45

Re: Návrhy na reorganizáciu líg BŠZ

Príspevok od používateľa MartinHuncar »

Po diskusii v klube Doprastav prichádzame (Martin Hunčár) s návrhom vytvorenia 6. ligy. Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:
- pribúdanie počtu členov a to najmä talentovaných detí, ktoré prerastajú úroveň začiatočníkov, ale na skúsených hráčov v 5. lige zatiaľ nestačia a len ťažko s nimi bodujú, čo im môže prinášať nechuť
- tempo hry pre registrované deti v kluboch bez ratingu, prípadne aj s nižším ratingom je zbytočne dlhé.
- skúsení hráči z 5. ligy by si neradi hrali s deťmi, ktoré nedosahujú ich výkonnostnú úroveň, preto pri niektorých zápasoch môže nastať problém, koho postaviť na súpisku
- 6. liga by umožnila konfrontáciu hráčov s podobnou výkonnosťou, teda oveľa vyrovnanejšie súboje a zároveň dvojnásobné množstvo partií, teda pomohla by novým hráčom načerpať dôležité skúsenosti. Treba tiež vziať do úvahy fakt, že cez pandémiu pribúdajú aj dospelí, ktorí našli záľubu v šachu cez online platformy a neskôr si budú hľadať zázemie v rôznych bratislavských kluboch a pre niektorých by bola 6.liga prijateľnejšia.
Ako by sa to mohlo zrealizovať:
Súčasný ročník 5. ligy (či už sa začne v júni 2021 alebo sa zruší a začne nanovo v októbri 2021 nový ročník) by sa odohral v tomto istom formáte, teda v dvoch skupinách po 12 družstiev (v jednej skupine je nepárny počet, ale plánujeme jedno družstvo ešte z nových mládežníkov postaviť a pravdepodobne budeme prosiť doplniť. To kde budú hrávať domáce zápasy ešte spresníme).
Došlo by akurát v úprave v propozícii, že po skončení ročníka 2021/2022 ostáva v 5. lige z každej skupiny 7 družstiev a po odohratí sa v sezóne 2022/2023 z týchto postupujúcich vytvorí jedna skupina 5.ligy zložená zo 14 družstiev. V prípade, že niektoré družstvo postúpi, ale nebude chcieť hrať 5.ligu, bude môcť uvoľniť miesto ďalšiemu v poradí. Do 5. ligy by sa nedalo voľne prihlasovať, ak by niekto chcel vytvoriť nové družstvo, musel by ho najskôr prihlásiť do 6. ligy a odtiaľ s ním postúpiť. Z 5. ligy by priamo zostupovali do 6. ligy dve družstvá s najnižším počtom bodov, zo 6. ligy by priamo postupovali do 5.ligy dve družstvá s najvyšším počtom bodov.
Družstvá, ktoré by sa umiestnili na 8.-12. mieste v 5.lige by vytvorili v sezóne 2022/2023 jednu skupinu 6. ligy. Do nej by mohli kluby prihlásiť aj ďalšie nové družstvo, prípadne ho odhlásiť.
V tejto jednej skupine by hral každý s každým, hracie dni by zostali piatky, tempo by sa upravilo na 45 min/partiu + 30 sekúnd/ťah s povinnosťou zapisovať partie, všetky partie by išli na zápočet FIDE. Hralo by sa na šiestich šachovniciach, na každej doske by hráči odohrali dve vzájomné partie, pričom by si hráči po 5 minútovej prestávke vymenili kamene. Na súpiskách družstiev by mohli byť len hráči, ktorí majú rating maximálne 1599 bodov. V prípade, že by ich rating počas sezóny prekročil túto hranicu, nemohli by nastúpiť (kvôli tempu hry, ktoré je v regulách FIDE obmedzené výškou ratingu. V tom prípade by bolo umožnené klubu preradiť takého hráča na súpisku do 5.ligy). Všetky ostatné ustanovenia by boli nastavené rovnako ako v piatej lige.
edo
Administrátor fóra
Príspevky: 9
Dátum registrácie: So. 09.01.2021, 21:31

Re: Návrhy na reorganizáciu líg BŠZ

Príspevok od používateľa edo »

Ďakujem Martinovi Hunčárovi za zapojenie do diskusie.
"Vďaka" Covidu 19 je však na riešenie viac času.
Počet družstiev v 5. lige mesto sa nezvýši, či naopak skôr zníži a ešte bude stačiť rozdelenie družstiev na dve nezávislé skupiny - maximálne 28 družstiev (max. 13 kôl).
Takže ak nejaké zmeny schváliť, navrhoval by som to až najskôr o sezónu neskôr ako Martin Hunčár, bude viac času na premyslenie čo najlepšieho modelu líg pre BŠZ.
Predpokladám, že mu nebol pred napísaním svojho návrhu známy môj návrh, svoj návrh poslal e-mailom a tu ho len skopíroval na požiadanie. Ide o aplikáciu "starého" návrhu na 6. ligu, ktorý sa zatiaľ nepresadil, s nevýhodami, ktoré som popísal, výhodu má, že je jednoduchší.

Ešte nejaké veci k môjmu návrhu:
4. A liga by bola podľa návrhu silnejšia ako 4. B liga, nie je to však nedostatok ale úmysel, bratislavské družstvo by za to, že nemusí cestovať mimo Bratislavu, muselo hrať silnejšiu ligu s ťažším postupom aj udržaním.
Podľa návrhu by sa však mohli mimobratislavské družstvá cítiť znevýhodnené, keďže by mohli hrať len 4B ligu, no bratislavské by mohli hrať 4A aj 4B ligu. Preto by nemusela byť 4A liga pre mimobratislavské družstvá úplne uzavretá, no nastaviť model tak, aby ich tam bolo menej než v 4B lige. Z 3. ligy by sa vypadávalo do 4. líg len podľa umiestnenia. Ak by však družstvo namiesto 4A ligy uprednostnilo 4B (predpoklad u mimobratislavských), mohlo by o to požiadať. Z oboch 5. líg by postupovalo prvé družstvo do 4A ligy a druhé družstvo do 4B ligy, s tým, že rovnako môže družstvo požiadať o postup do 4B namiesto 4A ligy.
Návrh na obmedzenie ratingu v 5. ligách do 2199 bol kvôli tomu, aby sa mohlo upraviť hracie tempo. Veľa hráčov s takým ratingom v lige nie je. Môže sa použiť aj väčšie obmedzenie, aby mali 5. ligy viac náborový charakter, napríklad do 2100. Protiargument k zrýchlenie tempa bol, že oneskorenci budú hrať pod väčším časovým tlakom. No zrýchlenie tempa by zase umožnilo posunúť termíny 5. ligy mesto na neskôr, takže doterajší "oneskorenci" naopak prídu o menej svojho času.

Eduard Šimkovič
Napísať odpoveď